Bëhu Partner dhe ofroi klientëve të tu shërbim më të mirë

<aside> ⚡ Puno me një IMB Partner

Screenshot-2021-09-07-at-10.36.41-PM.png

</aside>

Duke u bërë IMB Partner do të keni akses në trajnim, support dhe burimet e IMB-së për t'i ofruar klientët tuaj shërbimin më të mirë.

Gjithashtu do të shtoni shërbimet që i oforni tashmë klientëve tuaj.

Frame 50.png

Trajnim & Guida

Trajnim dhe guida të thelluara në produktet e IMB.

casual-life-3d-stationery-cup.png

Support & Akses

Support të dedikuar dhe akses në të gjithë sistemet teknike të IMB.

casual-life-3d-girl-and-boy-working-together-in-front-of-laptop.png

Partner të dedikuar

Gjatë vitit të parë të partneritetit me IMB do të keni një Partner Ekspert të dedikuar.

Çfarë është një IMB Partner?

<aside> ⚡ Një përdorues Alpha

IMB Partner, është një përdorues i programit Alpha i cili:

Kush mund të jetë IMB Partner?

<aside> 🎨 Kushdo

IMB ka rreth 20 partnerë, të cilët janë kontabilistë, financier, studentë të financës ose informatikës-ekonomike, të cilët janë njohës shumë të mirë të programeve Alpha dhe janë në gjëndje t’u ofrojnë bizneseve shërbime për to.

</aside>

Çfarë komisioni përfiton një Partner?

<aside> ⭐ 30% e abonimit në programet Alpha

Partneri i supportit në IMB përfiton 30% komision të vlerës së programit Alpha.

Komisioni i partneritetit përseritet sa herë klienti rinovon abonimin në programet Alpha!

</aside>